• Qu'ètz estacat-da au País Basco ? ?
  • Qu'avètz hami d'implicar-ve entà dinamizar lo parçan ?
  • Qu'avètz la passion de la qualitat ?
  • Qu'ètz creatiu ?
  • Qu'avètz hami d'ajudar a la nosta dinamica de desvolopament ?
Arrejunhetz ua enterpresa deu territòri valenta tà la gastronomia.
.
Candidature Spontanée